Headerbild

Närvarokort / LOK-stöd

Alla aktiviteter vi har i föreningen för deltagare mellan 7-25 år registreras närvaro på.

Två gånger om året, februari respektive augusti, ansöker föreningen om LOK-stöd för dessa.

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn mellan 7-25 år. Regeringen har enligt förordningen om statsbidrag (1999: 1177) överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Riksidrottsförbundet.

Utöver det statliga LOK-stödet får vi även ett kommunalt bidrag, för de som är 7-20 år. Ofta har de kommunala bidragen inte samma regler som det statliga LOK-stödet.

Varje träningsgrupp redovisar sin närvaro elektroniskt, snarast efter 30 juni respektive 31 december. Filen Du skall använda hittar Du nedan, då det görs beräkningar i bakgrunden är det viktigt att Du ;
- använder rätt årsfil
- följer instruktionerna på de första flikarna

2019
2020