Headerbild

Närvarokort / LOK-stöd

Alla aktiviteter vi har i föreningen närvaroregistreras. Varje träningsgrupp hanterar detta löpande elektroniskt på sin laget.se sida.

Två gånger om året, februari respektive augusti, ansöker föreningen om LOK-stöd.

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn mellan 7-25 år. Regeringen har enligt förordningen om statsbidrag (1999: 1177) överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Riksidrottsförbundet.

Utöver det statliga LOK-stödet söks även kommunalt aktivitetsstöd.