Headerbild

Styrelsen

Vallens IF huvudstyrelse 2023

Vallens IF huvudstyrelse - vill Du kontakta oss, maila till styrelsen@vallensif.se

 

MarithHåkan

 Marith Rutgersson

 Martin Hesselroth

 Håkan Nummedal

ordförande

vice ordförande

kassör

0733-855515

0703-275400

0733-209100

 

 

 

 Karin Inglund

 Maria Hesselroth

Joakim Wåhlström

sekreterare

ledamot

ledamot

0706-963600

0709-712527

0701-493443

 

 

 

 

 

 

 Jonas Sundqvist

 

 

ledamot

 

 

0706-953205

 

 

 

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

Peter

 

Peter Kron

Pernilla Olsson

 

 

 

 

 

Cornelia Berntsson

Leo Olsen

Roger Andersson