Headerbild

Sponsring

Föreningen är i behov av sponsorintäkter för att kunna driva och utveckla verksamheten.

Vi arbetar aktivt med att promota föreningens varumärke, etablera kontaktnät med företag i regionen samt konkret stärka föreningens kassa.

Långsiktigt är målet att få en strukturerad verksamhet med tydliga riktlinjer för hur arbetet bedrivs med syfte att såväl sponsorn som föreningen känner att samarbetet ger värde tillbaka enligt förväntan.

Har Du möjlighet att bidra i detta arbete, kika på våra sponsorpaket och hör av Dej på e-mail marknad@vallensif.se.