Headerbild

Årsmöte 2023

2023-02-28 i Allmänt

Föreningens årsmöte avlöpte helt i sin ordning ikväll. Genomgång av det gångna verksamhetsåret gjordes, styrelsen beviljades ansvarsfrihet och budget för 2023 antogs.

Vi avtackade Ingemar Porsefeldt vice ordförande sedan 14 år och Magnus Odengard kassör sedan 17 år, samtidigt som vi hälsade välkomna Joakim Wåhlström och Jonas Sundqvist.