Headerbild

Föräldrar

Föräldrarna är en mycket viktig resurs inom ungdomsidrotten i stort. För att vi skall kunna bedriva och utveckla en väl fungerande ungdomsverksamhet är föräldrarnas stöd en nödvändighet.

Delta i de föräldra- och informationsmöten som föreningen anordnar, betala gärna familjemedlemsavgift, visa Ditt engagemang genom frågor och idéer.

 

Föräldrar i Vallens IF

• 

följer med sitt barn på träning och match så ofta som möjligt

förstår att man inte kan vinna jämt och att man lär sig även av en förlust

tröstar, stöttar och uppmuntrar, även om framstegen inte är så stora

är också representanter för föreningen, positiva och glada föräldrar som hejar uppskattas

respekterar rollfördelningen ledare / förälder

 

Föräldrarepresentanter

Varje träningsgrupp i ungdomssektionen utser två föräldrarepresentanter som har följande uppgifter ;

• 

organisera och fördela arbetsuppgifter till övriga föräldrar inom gruppen, ex Vallencaféet, städdag på idrottsplatsen, Vallendagen, ungdomsavslutningen

samordnare av övriga kringaktiviteter (ej idrottsliga), ex lotterier, försäljning och aktiviteter inom Föreningsträdet

vid behov organisera körschema / tvättlista